S MONTAŽNOM GRADNJOM SVE JE MOGUĆE!

S MONTAŽNOM GRADNJOM SVE JE MOGUĆE!

Domusplus moderna katnica na Jarunu

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Adresar +

EXTRA - TIM d.o.o.

Opis djelatnosti

Izgradnja montažnih kuća za stanovanje, apartmana, poslovnih ureda, bungalova, prenosivih sanitarnih čvorova i prenosivih kioska različitih namjena. Patentirani način gradnje omogućuje gradnju prema projektima i idejama naručioca, tako da osim naših tipskih objekata možete naručiti i objekte prema vašim idejama.

Županije djelovanja

Cijela Hrvatska

Adresa

Ulica Koriolana Čipika 32

Mjesto sjedišta

Kaštel Stari

Broj pošte

21216

Telefon

021/ 23 23 95
098/ 26 41 71

Telefax

021/ 23 08 50

Internet adresa

www.extra-tim.com

Cjenik i opis gradnje

Specifičnosti

Zidni panel, koji je najvažniji dio naših montažnih objekata, naša je inovacija i nagrađen je Zlatnom diplomom za najbolju inovaciju Dalmacije za 2003. godinu. U travnju 2005. završeno je međunarodno pretraživanje patenata, koje je rezultiralo potvrdom da je naš zidni panel jedinstven u svijetu, te da je svih šest patentnih zahtjeva patentibilno, odnosno da udovoljavaju kriteriju novosti, kriteriju inventivnog koraka i kriteriju industrijske primjenjivosti.

EXTRA - TIM d.o.o. se nalazi u ovim kategorijama: