AKCIJE, POPUSTI I POVOLJNE KUPNJE!

Potražite aktualne akcijske ponude i prođite jeftinije

AKCIJSKE CIJENE KAMINA U F.I.C.-u

Novo radno vrijeme od 8.00 do 20.00 sati

Adresar +

AKCIJE FASADNIH SUSTAVA
Pogledajte cijene!

PILANA VRHOVEC

Opis djelatnosti

Proizvodnja i prodaja:
- PILJENA DRVENA GRAĐA: krovne drvene grede, daske, fosne, letve, štafle.
- STOLARSKA GRAĐA: građa od jele, smreke, bora ili hrasta.
- PROFILIRANO DRVO: lamperija, brodski pod, poluoblice.
- DRVENE KUĆE: Izrađujemo drvene kuće prema narudžbi.
- DRVA ZA OGRJEV: Od bukve, iskalana i izrezana na dužinu od 25, 33 ili 50 cm. Drva mogu biti složena u paleti 100x100x180 cm ili mogu biti u rinfuzi nasuta na kamion.
- TRANSPORTNE PALETE: Izrada transportnih paleta standardnih dimenzija i paleta u dimenzijama prema narudžbi kupaca.

USLUGE:
- USLUGA SUŠENJA DRVENE GRAĐE: Vršimo uslugu sušenja svih vrsta drva iz vašeg ili našeg materijala u kompjutorski upravljanoj sušari za sušenje drvene građe. Kapacitet sušare je 80 m3. Može se vršiti sušenje svih vrsta drva.
- USLUGA PILJENJA (PROREZA) TRUPACA: Osim rezanja vlastitih trupaca, na pilani vršimo i uslugu rezanja trupaca drugim pravnim i fizičkim osobama, pri čemu nastojimo udovoljiti svim zahtjevima naručioca. Osim proreza trupaca, vršimo obrezivanje dasaka, rezanje letava i greda, španglanje, sortiranje, utovar, dostavu i istovar. Posebno pazimo na to da iz trupaca iskoristimo maksimalno moguće pa je količina okrajaka minimalna.

Županije djelovanja

Cijela Hrvatska

Druge države

Italija, Njemačka, Slovenija

Adresa

Pogledaj lokaciju na karti

Mjesto sjedišta

Jakovlje (Zaprešić)

Broj pošte

10297

Telefon

01/ 33 12 253

Specifičnosti

Pilana "Vrhovec" počela je s radom davne 1967. godine kada je Stjepan Vrhovec otvorio obrt i kupio gater kojim je počeo vršiti uslužno rezanje trupaca. Nakon nekog vremena i mukotrpnog rada, gater je zamijenjen brentom. Pilana je polako usavršavana, nabavljani su moderniji strojevi, viličari, cirkulari, blanjalice... da bi se došlo do pilane kakva egzistira danas.

U početku je uglavnom vršena usluga proreza trupaca za druge pravne i fizičke osobe, a danas najviše prerađujemo vlastite trupce koje kupujemo od "Hrvatskih šuma d.o.o.". Prerađujemo sve vrste drva, ali najviše jelu i smreku, iz kojih radimo kvalitetnu drvenu građu za krovišta (daske, grede, letve, fosne, štafne, lamperija, brodski pod...). Grede radimo u svim promjerima i dužinama, ovisno o narudžbi kupca. Od "Hrvatskih šuma d.o.o." kupujemo samo zdrave trupce (iz redovite sječe), čime nastojimo kvalitetu građe zadržati u samom vrhu te po tome biti poznati u široj regiji.

Zadovoljstvo kupaca nam je na prvom mjestu stoga nastojimo zadovoljiti sve njihove zahtjeve i rokove isporuke. Želje za daljnji napredak i razvitak pilane su velike i vjerujemo da će se i dalje, sukladno mogućnostima, usavršavati i razvijati.

Dostavu i istovar robe vršimo vlastitim prijevoznim sredstvima, a naknada za prijevoz je minimalna i ovisi o udaljenosti do kupca i količini robe.

PILANA VRHOVEC se nalazi u ovim kategorijama: