AKCIJE, POPUSTI I POVOLJNE KUPNJE!

Potražite aktualne akcijske ponude i prođite jeftinije

PLANIRAM GRADNJU KUĆE, TREBAM…

Pošaljite upit i odmah dođite do informacija o uštedama, materijalu, cijeni, ponudi…

Registriraj svoju firmu na webgradnja.hrAkcijska cijena do 31.08.2014.

Stručni dio +Tehničke specifikacije materijala +

AMPHIBOLIN – Fasadna i unutarnja boja za radove u kući i oko kuće

E.L.F. Univerzalna boja za radove u kući i oko kuće. Fasadna i unutarnja boja najnovije generacije.

Namjena:
Višestrano primjenjljiva fasadna i unutarnja boja koja se izvrsno veže na gotovo svaku podlogu, s smanjenim zračenjem i bez otapala. Kod vanjskih radova za premaze otporne na vremenski utjecaj na glatkim i fino strukturiranim podlogama, s visokim stupnjem zaštite od agresivnih štetnih tvari iz zraka. Univerzalna boja za vanjske radove, na mineralnim žbukama grupe P II i P III, betonu, pješčenjaku od vapnenca, ciglenim zidovima, vlaknatim cement pločama, nosivim starim premazima, pocinčanim površinama, tvrdom PVC materijalu i nestabilnom drvetu (drvetu koje “radi” i ne drži dobro mjeru).

Kod unutarnjih radova je posebno pogodna za premaze izložene jakom habanju, otporne na ribanje, koji dobro zadržavaju strukturu, posebice za premaze visokog stupnja zahtjevnosti na Capaver zidnim oblogama od staklenog pletiva, kao i kod slabo osvjetljenih predvorja i hodnika, stepeništa, skladišnih prostora, radnih hala i podzemnih garaža, jer u visokom stupnju zrcali svjetlost (svjetlosna refleksija).

Svojstva:

 • Minimlano zračenje i bez otapala.
 • Bez tvari koje stvaraju efekt magle.
 • Vodorazrjediva boja neškodljiva po okoliš i slabog mirisa.
 • Otporna na atmosferilije.
 • Otpornost na mokro otiranje Klasa 1 prema DIN EN 13 300; < 5 μm pri 200 poteza, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53 778.
 • Pokrivna sposobnost Klasa 2 uz izdašnost od 8 m2/ltr odnosno 120 ml/m2
 • Nepropusna za udare kiše, vodoodbojna prema DIN 4108.
 • Velika čvrstoća vezanja za podlogu.
 • Ne žuti.
 • Otporna na alkalne tvari, pa stoga ne saponificira.
 • Tanki sloj, zadržava strukturu.
 • Velika sposobnost čišćenja i otpornost na vodena dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje u kućanstvu.
 • Laka obrada.
 • Sadrži specijalne pigmente koji djeluju fotokatalitički.

Veličine pakiranja standardna roba: 2.5, 5 i 12,5 litara.
Veličine pakiranja ColorExpress: 1.25, 2.5, 5, 7,5 i 12,5 litara.

Karakteristike prema DIN EN 1062:

 • Sjaj: svilenkasto-mat G2
 • Debljina suhog sloja: 50 –100 μm E2
 • Max. veličina zrna: < 100 μm S1
 • Propusnost vodenih para (sd-vrijednost): ≥ 0,14 m – ≤ 1,4 (srednja) V2
 • Vodopropusnost (w-vrijednost): 0,1 [kg/(m2 h0,5)] (niska) W3
 • Zaštita od uglj. dioksida: > 50 m C1

Vezivna sredstva:

 • 100% čisti akrilat
 • Plastična disperzija prema DIN 55 945 s promotorom za mokru adheziju radi

postizanja optimalne čvrstoće vezanja.

Gustoća: Ca. 1,4 g/cm3

Nijansa boje: Bijela i crveni pješčenjak.

Amphibolin se može nijansirati s Alpinacolor ili AVA – Amphibolin punim bojama ili bojama za nijansiranje. Kod primjene na podlogama koje ne upijaju kao što su tvrdi PVC ili pocinčane površine dodati maksimalno 10% AVA ili Alpinacolor. Kod nijansiranja po želji ukupnu količinu zajedno promiješati kako bi se izbjegle razlike u tonovima boje. Kod nabave količina od 100 litara i više nekog tona boje jednom narudžbom na zahtjev se tvornički isporučuje u naručenoj nijansi.

Amphibolin strojno nijansira u Color Express sistemu sa svim kolekcijama tonova koje se prodaju na tržištu. Sjajne intenzivne boje, npr., žuta, narančasta, crvena, itd., imaju nešto manju pokrivnu moć. Stoga se preporuča kod ovih nijansi prednamaz sa sličnom pokrivnom pastelnom bojom baziranom na bijeloj boji. Eventulno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Skladištenje: Na hladnom, sigurnom od smrzavanja.

Pozor (stanje u vrijeme tiska):

 • Držati na sigurnom i djeci nepristupačnom mjestu. Kod dodira s očima odmah isprati vodom. Kod obrade površina špricanjem ne udisati maglicu koja nastaje prskanjem
 • Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.
 • Pobliži podaci: Vidjeti u Sigurnosno-tehničkom listu.

Zbrinjavanje otpada: Reciklirati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućni otpad.

Šifra proizvoda Boje i lakovi: M-DF01

Deklaracija o sastojcima: Disperzija akrilne smole, titan-dioksid, silikati, voda, aditivi, sredtvo za konzerviranje.

Obrada

Sastav premaza:

Temeljni odnosno međupremaz:
Amphibolin nerazrjeđen ili razrjeđen s maksimalno 5% vode.

Završni premaz:
Amphibolin nerazrjeđen odnosno razrjeđen s maksimalno 5% vode. Na hrapavim podlogama se temeljni odnosno među- i završni premaz razrjeđuju s 5% vode i dobro razmažu.

Postupak nanošenja:

 • Za obradu kistom, valjkom i prskalicama (špricama).
 • Kod obrade prskanjem na slabo upojnim do neupojnim podlogama prethodno izvesti temeljni premaz sa Capagrund.
 • Airless:
  • Kut prskanja: 50°
  • Sapnica: 0,018 – 0,026
  • Pritisak prskanja: 150 –180 bara

 • Nanošenje pod visokim pritiskom:
  • Sapnica: 2 mm
  • Pritisak: 3 bara

Pribor i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Potrošnja: Ca. 120 ml/m po prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće veće količine. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazom.

Donja temperaturna granica kod obrade: +5°C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja:
Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati je gornja površina suha i može se nanositi novi sloj, nakon 24 sata postaje otporan na kišu. Potpuno osušen i spreman za opterećenja nakon otprilike 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ova se vremena produljuju.

Pozor:

Kod fasadnih premaza obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.1.10. Radi izbjegavanja nasjeda nanijeti mokro na mokro u jednom potezu. Nije podesna
za vodoravne površine opterećene vodom. Na hrapavim strukturiranim podlogama
preporuča se iz optičkih razloga primjena mat fasadnih boja Muresko, Amphisil, AmphiSilan ili Sylitol fasadne boje. Kod izvođenja nijansiranih premaza (u tonovima) na alkaličnim podlogama je radi izbjegavanja izbijanja vapnenca (vapnenačkog cvjetanja) potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz sa Capagrund sredstvom. Kod Airless-prskanja boju dobro zamiješati i procijediti.

Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može nastati tipični miris otapala. Stoga osigurati dobro provjetravanje. U osjetljivim područjima (prostorima) koristiti aromom siromašni proizvod Colarol-Putzfestiger. Kod fasadnih površina koje su iz tehničkih ili prirodnih vremenskih razloga jače izložene vlazi nego što je uobičajeno postoji povećani
rizik stvaranja gljivica i algi. Stoga za ugrožene površine preporučamo našespecijalne proizvode, npr., ThermoSan, Amphibolin-W oder Duparol-W. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje vremenski usporavaju rast gljivica i algi.

Podesne podloge i njihova prethodna obrada
Podloge moraju biti bez zaprljanja, ne smiju sadržavati razdvajajuće supstance i moraju biti suhe. Obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.

Vanjske površine

Žbuke grupe P II i P III:
Svježe, nove žbuke ostaviti neobrađene 2 – 4 tjedna. Mjesta dodatno obrađena svježom žukom moraju biti dobro vezana i suha. Na čvrstim žbukama koje normalno upijaju izvesti grundiranje sa Amphibolin, razrjeđenim s maksimalno 10% vode. Na žbukama koje jako upijaju nanijeti temeljni premaz sa Caparol Acryl-Hydrosol odnosno CapaSol. Mineralne lake žbuke grupe P II premazati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalom.

Beton:
Betonske površine s naslagama prljavštine ili brašnastim zrnatim premazom očistiti vodom pod pritiskom ili mehanički uz pridržavanje zakonskih propisa. Na površinama koje slabo upijaju odnosno glatkim površinama nanijeti temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđenim sa maksimalno 5% vode. Na površinama koje jako upijaju temeljni premaz sa Caparol Acryl-Hydrosol odnosno CapaSol sredstvom. Na površinama na kojima se stvara prašina ili brašno nanijeti
temeljni premaz sa Dupa-grund.

Vlaknate cement ploče (nepremazane):
Na glatkim slabo upijajućim pločama temeljni premaz sa Amphibolin, maksimalno razrjeđen s 5% vode. Na pločama istrošenim vremenskim utjecajem koje jako upijaju temeljni premaz sa Dupa-grund. Samostojeće ploče obraditi i po rubovima i na stražnjoj strani. Kod premaza na azbestnim cement pločama obratiti pozornost na BFS-naputak br. 14. Kod novih jako alkalnih vlaknatih cement ploča potrebno je radi izbjegavanja vapnenačkog cvjetanja nanijeti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer sredstvom.

Vlaknate cement ploče sa silikatnim premazom, npr., Glasal ploče:
Ispitati postojanost i nosivost premaza. Temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer.sredstvom. Kod premaza na azbestnim cement pločama obratiti pozornost na BFS-naputak br. 14.

Cementom vezane drvene iverice:
Zbog visoke alkaličnosti cementom vezanih drvenih iver ploča se mora radi izbjegavanja vapnenačkog cvjetanja izvesti grundiranje sredstvom Disbon 481 EP-Uniprimer (obratiti pozornost na BFS naputak br. 3 st. 2.2.5).

Nosivi premazi laka ili disperzivnih boja:
Sjajne ovršine i lak premaze ohrapaviti. Zaprljane stare premaze koji se pretvaraju u kredu očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim ispiranjem ili nekom drugom podesnom metodom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Amphibolin, max. razrjeđen vodom 5%.

Nosivi, stari plasto-elastični premazi disperzivnih boja, na pr., stare Cap-elast površine:
Zaprljani stari premazi koji postaju kreda čiste se mlazom vode pod pritiskom, ručnim ispiranjem ili nekom drugom prikladnom metodom uz poštivanje zakonskih propisa. Podlogu ostaviti da se dobro osuši. Kod premazivanja takvih podloga premaz treba biti izveden iskljućivo s Amphibolin u bijeloj boji ili svijetlim do srednje tamnim tonovima boje s vrijednostima odnosa svjetline > 60.

Nosivi slojevi žbuke od umjetnih smola:
Staru žbuku očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja sukladno zakonskim propisima površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz s Amphibolin, razrjeđen s najviše 5% vode.

Nenosivi premazi od laka, disperzivnih boja ili žbuka od umjetnih smola:
Ukloniti bez ostatka prikladnom metodom, na pr., mehanički ili kiselinom i naknadno očistiti vodom pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz s Amphibolin, razrjeđen maksimalno s 5% vode. Na jako upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz s Dupa-grund.

Nenosivi mineralni namazi:
Bez ostatka ukloniti brušenjem, četkanjem, struganjem, vodom pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja prije daljnje obrade površine ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni namaz s Dupa-grund.

Drvo, ne stabilno, nepremazano:
Kod novog drveta ukloniti čvorove i tragove smole koja curi. Tropske vrste drveta s puno masnoća isprati nitro-razrjeđivačem. Kod starog drveta ukloniti slojeve istrošene utjecajem vremena sve do zdravog drveta. Vlažnost drveta kod listača (bjelogorice) smije biti maksimalno 12%, kod četinjača (crnogorično drvo) maksimalno 15%. Temeljni namaz sa Capalac Holz-Imprägnier-grund temeljnim premazom za impregniranje drveta. Kod drveta koje naginje promjeni boje potreban je međupremaz sa Capacryl Holz-IsoGrund.

Pocinčane površine:
Čiščenje pocinčanih površina s amonijačnim mrežicama uz primjenu umjetnog runa od korunda. Isprati čistom vodom. Obratiti pozornost na BFS-naputak br. 5.
Temeljni namaz s Amphibolin, razrjeđen maksimalno sa 5% vode. Kod namaza u boji na pocinčanim površinama može pri jakom djelovanju vlage doći do bijelog cvjetanja. Takva mjesta gdje izbija bijelo treba obrisati da budu suha i nanijeti dodatni sloj Amphibolin-a.

Tvrdi PVC:
Očistiti i obrusiti. Temeljni namaz s Amphibolin, razrjeđen s maksimalno 5% vode.

Slojevi premaza na bakrenim žicama, spiralama i provodnicima struje, cijevima, radijatorima (Coil-Coating premazi):

Očistiti amonijačnim mrežicama. Temeljni namaz s Amphibolin.

Pozor: Coil-Coating premazi koji sadrže silikon se ne mogu ponovo premazati. Pošto se to na gradilištu ne može ustanoviti potrebno je uvijek izvršiti probni premaz da se utvrdi kako novi premaz hvata.

Zid od cigle:
Za nanošenje namaza prikladne su samo prednje upojne stijene zida otporne na smrzavanje ili klinker bez primjesa. Zid mora biti fugiran bez pukotina, suh i bez soli. Temeljni namaz s Amphibolin, razrjeđen s maksimalno 5% vode. Ako se kod temeljnog namaza pojave smeđa obojenja, dalje je potrebno raditi sa Duparol fasadnom bojom u kojoj nema vode. (Tehničke Informacije br. 150).

Čađave površine i površine zaprljane ispušnim industrijskim plinovima:
Premazati fasadnom bojom bez vode Duparol (Tehničke Informacije br. 150).

Površine napadnute od plijesni, mahovine ili algi:
Premazati specijalnom fungicidnom i algicidnom fasadnom bojom Amphibolin-W (Tehničke Informacije br. 105).

Ispucane površine žbuke ili betona:
Premazati sa Cap-elast (Tehničke Informacije br. 160).

Površine sa slanim izbojima (cvjetovi od soli):
Površine na kojima se rascvjetala sol očetkati na suho da se uklone rascvala
mjesta. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina na kojima se rascvala sol nije zajamčeno da će premaz trajno hvatati odnosno da više neće dolaziti do cvjetanja soli.

Defektna mjesta:
Mjesta s malim defektima ili nedostacima u mineralnim podlogama poboljšati pomoću sredstva Caparol-Finespachtel. Velika defektna mjesta do 20 mm najbolje je reparirati pomoću sredstva Capalith-Fassadenspachtel P. Mjesta obrađena lopaticom naknadno grundirati. Pogledati Tehničke Informacije br. 710 i br.
720.

Unutarnje površine

Žbuke grupe PII i P III:
Čvrste normalno upijajuće žbuke premazati bez prethodne obrade. Na grubo porozne, pjeskovite, upijajuće žbuke nanijeti temeljni namaz s Caparol Acryl-Hydrosol odnosno CapaSol.

Gipsane i gotove žbuke grupe P IV i P V:
Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odprašiti. Temeljni premaz sa Caparol Tiefgrund TB.

Gips ploče za gradnju:
Na pločama koje upijaju temeljni namaz s Caparol Acryl-Hydrosol ili Caparol-Tiefgrund TB.

Gips kartonske ploče:
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena lopaticom na gipsu učvrstiti s Caparol-Tiefgrund TB. Kod ploča koje sadrže tvari topljive u vodi i sklone obojenju temeljni namaz s Caparol-AquaSperrgrund. Pogledati BFS-naputak br. 12, Dio 2.

Beton:
Ukloniti eventualne ostatke sredstava za razdvajanje kao i supstance koje se osipaju i pretvaraju u prah i pijesak.

Porobeton:
Temeljni namaz s Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1:3.

Vapnenački pješčenjak i zidovi od cigle:
Premazati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upijajuće premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lakirane premaze ohrapaviti.

Nenosivi premazi:
Ukloniti nenosive premaze laka, disperzivnih boja i žbuke od umjetnih
smola. Na slabo upojnim glatkim površinama direktno premazivati. Na grubo poroznim, pjeskovitim odnsosno upojnim površinama temeljni namaz s Caparol Acryl-Hydrosol odnosno CapaSol sredstvom. Nenosive premaze od mineralnih boja mehanički ukloniti i površine odprašiti. Temeljni namaz s Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s dodatkom ljepila:
Temeljito isprati. Temeljni namaz s Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete od vlakana, reljefne i tiskane tapete od papira:
Premazati bez prethodne obrade.

Tapete koje dobro ne hvataju:
Ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i otpatke papira (makulaturu). Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine koje je napala plijesan:
Plijesan na napadnutim mjestima mehanički ukloniti mokrim čišćenjem. Površine dobro oprati s Capatox sredstvom i pustiti da se dobro osuše. Temeljni namaz ovisi o vrsti i prikladnosti podloge. Kod jako napadnutih površina završni sloj izvesti s Indeko-W ili Malerit-W ili Fungitex-W.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Prljavštinu od nikotina kao i od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje u domaćinstvu koje odmašćuje i ostaviti da se dobro osuši. Osušene mrlje od vode na suho očetkati. Izolirajući temeljni namaz s Caparol-AquaSperrgrund (Tehničke Informacije br. 384). Na jako zaprljanim površinama završni sloj izvesti s Caparol IsoDeck (Tehničke Informacije br. 848).

Drvo i drvni materijali:
Temeljni premaz sa Amphibolin, nerazrjeđen. Kod drveta ili drvnih materijala koji naginju obojenju je potreban izolirajući temeljni premaz sa Capacryl Holz-IsoGrund.

Manji nedostaci:
Nakon odgovarajuće predradnje popraviti sa Caparol-Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Upute

Tehnička pomoć i stručni savjeti:
U ovom napisu ne mogu se obraditi sve vrste podloga koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade glede premazivanja. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim Informacijama onda je potrebno potražiti savjet u razgovoru s nama ili našim vanjskim struđnim suradnicima. Uvijek smo rado spremni potanko Vas savjetovati u vezi s Vašim upitom.

Kako je prikazano u našem laboratorijskom testu na staklenim pločama, u Amphibolin ugrađeni „Promotor mokre adhezije” sprečava, čak i kod ekstremnog utjecaja vlage, bubrenje ili bujanje vezivnog sredstva i tako trajno čuva premaz od stvaranja mjehurića i ljuštenja.

Izvor: CAPAROL d.o.o.

CAPAROL d.o.o.

www.caparol.hr

Tel/Fax: 01/ 33 73 731
01/ 33 73 732

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja putem prodajnih partnera na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području Austrije, Belgije, BiH, Bugarske, Češke, Danske, Estonije, Francuske, Grčke, Irana, Italije, Kine, Koreje, Letonije, Liechtensteina, Litve, Luxemburga, Mađarske, Moldavije, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Rusije, Slovačke, Španjolske, Švedske, Švicarske, Turske, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ukrajine, Velike Britanije.

Zapamti me

Vezane vrste materijala

 1. Fasade
 2. Premazi

Ostale vrste materijala

 1. Aditivi
 2. Ogradni sustavi
 3. Beton
 4. Opeka i opekarski proizvodi
 5. Betonski proizvodi
 6. Oplate
 7. Brtvila
 8. Opskrba vodom i odvodnja, vodoinstalacije
 9. Čelične konstrukcije
 10. Paneli
 11. Cijevi i cijevni sustavi
 12. Pigmenti
 13. Dimnjaci
 14. Plinske instalacije i plinovodi
 15. Dizala i platforme
 16. Podovi
 17. Drvena građa
 18. Pročišćivači otpadnih voda
 19. Drvobetonski proizvodi
 20. Protupožarna izolacija
 21. Fuge
 22. Rasvjeta
 23. Geosintetici
 24. Solarni sustavi
 25. Gips ploče i pribor, suha gradnja
 26. Specijalni betoni
 27. Građevna limarija
 28. Sredstva za pranje i čišćenje
 29. Grijanje
 30. Staklena opeka
 31. Hale
 32. Stropovi
 33. Hidroizolacija
 34. Stupovi
 35. Hlađenje
 36. Sustavi korištenja kišnice
 37. Hortikultura
 38. Toplinska izolacija
 39. Impregnacije
 40. Travne rešetke
 41. Kamen i kameni materijali
 42. Ventilacija
 43. Kontejneri
 44. Veziva
 45. Krovovi i krovni pokrovi
 46. Zaštita izolacije
 47. Kupaonske instalacije
 48. Zaštita od insekata i prašine
 49. Ljepila
 50. Zaštita od sunca i pogleda
 51. Montažne kuće
 52. Žbuke
 53. Mortovi, špricevi i mase
 54. Zidovi za zaštitu od buke
 55. Nosivi elementi
 56. Zvučna izolacija
 57. Obrada zraka