AKCIJE, POPUSTI I POVOLJNE KUPNJE!

Potražite aktualne akcijske ponude i prođite jeftinije

INOTHERM aluminijska ulazna vrata

Stvorena za Vas.

Registriraj svoju firmu na webgradnja.hrAkcijska cijena do 31.08.2014.

Uspostava, vođenje i održavanje informacijskog sustava

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Informacijski sustav prostornog uređenja (2.2.)

Uspostava, vođenje i održavanje informacijskog sustava

Članak 43.

(1) Informacijski sustav razvija, vodi i održava Zavod, a provodi se prema Programu razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja.

(2) Informacijski sustav vodi se kao distributivni informacijski sustav sastavljen od većeg broja dislociranih, međusobno usklađenih i povezanih informacijskih sustava tematskih područja i podpodručja.

(3) Za potrebe tematskih područja i podpodručja informacijskog sustava imenuju se referentni centri.

(4) Program razvoja iz stavka 1. ovoga članka određuje strukturu, sadržaj, način rada i oblik informacijskog sustava, metodologiju, obveze, način i rokove dostavljanja podataka i informacija o prostoru, te način upravljanja podacima i informacijama.

(5) Nacrt Programa iz stavka 1. ovoga članka priprema Zavod i predlaže Ministarstvu.

(6) Program donosi Vlada.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Informacijski sustav prostornog uređenja
  2. Sadržaj informacijskog sustava
  3. Uspostava, vođenje i održavanje informacijskog sustava
  4. Obveze dostave podataka i informacija
  5. Javnost informacijskog sustava
  6. Podaci o nekretninama i vlasnicima